em có con note 1 hàn chạm vbat kiểm tra thấy nóng con trở sau chân pin em gỡ ra hết chạm nhưng kep nguồn không nhúc nhíc gì.bác nào làm qua xin giúp đỡ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]