mình it chơi iphone nên ko biết sử lý tn? quả là có con iphone4s sách tay từ nhật về lắp sim báo như hinh

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

check thì máy báo thế này

- - - Updated - - -

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

- - - Updated - - -

liệu đây có phải là bản look ko các ace.giờ sử lý ra sao các ace chỉ báo e cái.e xin thanks all ace trước


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]