em chạy bằng Launch Nokia Care Suite thì báo lỗi như hình, em khong biết lỗi gì xin ACE giúp, em cảm ơn nhiều ạ
[img]http://***************/Gcq.jpg[/img]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]