ver trên mý 5.0.1 mà doawn trên samsung fimware về flash tới doặn cuoiso báo lỗi treo màn hình doawn loade luôn. lại phải doawn bản mới về flash cho lên nguồn.
k biết edit TV định trả máy rồi. mà nhớ cái tool dump buil tar của bs Linh [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] đem 2 file vô xào nấu lại buil tar kết quả flash ok TV full [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

link cho AE lôi vèo đở mat cong tìm
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]