em nhận khách máy iphone 4S bị rơi nước giờ treo táo. em đã sấy kỹ vệ sinh sạch sẽ. đưa máy về DFU nhưng máy tính không nhận driver
bác nào đã làm qua xin giúp em với .em cảm ơn...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]