Như tiu dề em nhận ghép sim con ip5 mà em chek imie kg dc.ae chek dùm em con này xem nó nhà mạng nào và có ghép dc kg vậy ae.nó đang chạy ios 7.1.1 ,, imie là 99000282650660. thank ae.

- - - Updated - - -

Úp cho ae vào giúp ạ.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]