Mình làm theo trang này nhưng k được [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
hình như nó cần driver nhưng mình tìm google hoài k có driver của dòng máy này ,ace nào có cách nào giúp mình với thank !!!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]