Mấy a oi e moi mo tiem
sinh sau đẻ muộn ở làng quê thíu thốn đủ thứ
Anh nào có bộ Rom GT-9205 cho e xin với !
e cảm ơn mấy a nhìu.....

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]