Nhận cây nầy cứ ngỡ hàng lạ , hóa ra là của Á mỹ phân phối .
HR không hết , clear eMMC no ok
cuối cùng cũng phải flash full em nó mới chịu bình thường .
file đã có sẵn ACE cần thì lên tiếng nha .

minh họa

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]