các bạn xem video rồi cho ý kiến sửa lỗi này nhé . ai có vocano coi có viết được file Bin N105 này không[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]