em co cây iphone 4 sạc không bgaos gì bị phần cứng mong ae giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]