vô tình may mắn mình đã [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]] ok vỉnh viễn không lỗi active lại
khi gắn sim ghép vào sẽ đoi nhà mạng , các bạn chọn đúng nhà mạng , kế đến sẽ hỏi model máy các bạn cứ chọn 5g thường , tiếp đến chọn ios 7 thay vì của máy là ios 8 > ok . đã tét trên nhiều con đã ok .
ai biết rồi đừng chém mình nhé ^^


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]