[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]
như tiêu đề,ae nào có rom con nay cho e xin,e tim trên mạng về up toàn báo lỗi rom,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]