như trên, sạc báo sạc nhưng không vô pin, đã thay ic sạc cũng không được, ngặt cái dùng chiêu cuối chế diot thì nó lại không báo sạc mới kì, anh em nào gặp rùi xin giúp. thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]