mình nhậ 1 con viêttl trong tình trạng liệt hết phím ,bấm nguồn vân lên . ai có cách nào giúp với. thanks nhiều


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]