em nhận con máy ip4 bị mất cả camera trước và sau . em đã thay camera khác mà ko đc , đo tổng trở ko đứt chân nào . anh em ai đã làm qua chỉ giúp em với ạ . thanks all


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]