sáng sớm nhần máy gặp ngay con cứng đầu bác nào có rom goc fpt hd-v cho em xin với ạ tình trạng máy bật lên báo lỗi ứng dụng liên tục đã fatoryseting lại nhưng vẫn vậy bác nào qucó file gốc hặc qua fan này rồi chỉ giáo đệ với ạ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]