Samsung galaxy s6 edge+ plus g928a g928t g928i mở mạng mở khóa giá rẻ tại TPHCM.Sau khi unlock mở mạng samsung galaxy s6 edge+ plus xong sẽ không bị khóa lại khi nâng cấp up rom.

--Không tháo máy hay bung máy của Quý khách.Có tem cho Quý khách ký tên dán lên để đảm bảo

--Mở mạng galaxy s6 edge+ plus xong không bị khóa lại.Bảo hành unlock imei trọn đời máy.

--Cài tiếng Việt Samsung galaxy s6 edge+ plus
...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]