Nhận cây S4 máy treo nặng đơ,gọi cuộc gọi ko bung ra đc nhưng bên kia vẫn nhận đc cuộc gọi..máy đang chạy ver 4.4.4. Mình đã flash lại romstock 4.4.4 nhưng vẫn thế..mình nghĩ trc đây chắc có ai hạ BB. Máy tình trạng đã đc unlock rồi.thanks !!


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]