Các bác cho em hỏi chút.
Audio N4100 của lumia 520 có chung với dòng nào không các bác.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]