Nhận con ip4 thay cạp mở mạng.Đôi seri ok xong thử ko có song.đo thì mất áp 2v8.Minh đã thay U11 _RF vân not 2v8.Đã gỡ Bỏ con U11_RF câu tắt C18_RF >R500_RF >C67_RFvan not 2v8
cặp với nào Anh em nao có kèo chỉ giúp với.(luu ý : căp ok nhé,đa test 2 căp).Thank mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]