em có con x1-01 lắp sim 2 vào thì nó báo take invalid sim out...nhung lắp sang sim 1 thì vẫn dùng binh thường... bác nào gặp qua chỉ em với...thaks all



[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]