mình nhận của khách là treo logo không vào được recovery.tìm rom gốc trên g00gle toàn bị lỗi.anh em ai có cho mình xin đang cần gấp.thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]