E được 1 người quen tặng cho con s4 của nhà mạng china mà nó chỉ có 2 ngôn ngữ tiếng anh và trung e ko ngại vụ ngôn ngữ nhưng ác cái là nó ko có CHplay , bác nào biết về e này cho e xin 1 bản rom của nó được ko?

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]