Nhận em này qua tay thợ ! ông thợ cũ câu thẳng từ chân sạc vào chân pin . Qua mình một hồi đo đạc thấy không có áp 5V vào chân IC sạc , tiến hành câu kéo như hình sạc vào ầm ầm ! KKK xì kèo luôn cho ae khỏi mò !
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]