tình hình máy k bị rơi e đã làm theo hình đo mạch vẫn thông đã thay chân sạc k được bác nào làm qua giúp e với[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]