a e giúp mình với con này sao không rset được nhỉ? a e có cách nào hay hay chỉ giáo với ? thanks các bác:055:


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]