máy bật nguồn lên báo Error! please plug out charger!, em đã nhấc chân xạc, ic sạc ra tình trạng vẫn vậy. liệu có phải khui nốt con nguồn không mọi người nhỉ


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]