như tiêu đề trên bác nào có file SM-G35O2C tiếng việt cho em xin với .em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]