như tiêu đề bác nào có file IMEI.zip cho sky A770K cho em xin với . thank ...


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]