sky 830 không nhận tai nghe ae nào đã gặp xin chia sẻ. xin cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]