Pan này khi thay audio mà vẫn ko đc,,kiểm tra bẫm phím âm lượng lên vạch đen dài,,ae gặp kèo múc done. Đã test nhiều cây do rơi đất mất âm thanh.
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]