anh em ai có bản rom cho em xin với, tìm hoài ko thấy, thank mọi người


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]