-Tiếng việt Samsung Galaxy Note 3 N9008V ok,
-Edit tiếng việt trên nền rom stock,x u hướng mới không cá nhân hóa ,
-Add CHPLAY mặc định ko có
-Remove app china...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]