các bác giúp em máy 1202 bị rơi đất vỡ màn hình em đã thay màn nhưng không được cho vào ATF flash
thì báo lỗi này em ko biết là lỗi gì. [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]