em đang cần rom gốc 2.3.6 cho em nó.anh em có cho em xin.em cảm ơn


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]