đã jusboot và add cydia.vn cài ultrasn0w nhưng máy vẫn báo không có dịch vụ em nhờ các a chỉ giáo cho e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]