như tiêu đề trên em đã thay cáp và đổi máy tính đều không được bác nào làm qua xin chỉ giáo ak xin cảm ơn ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. ]