tìgnh trạng máy k sac được e thay cáp sạc xong giờ phim home bấm k ăn nữa thử thay lại cáp cũ với cả 3 cáp mới rồi vẫn not ok.các bác làm rồi chỉ em với...thank ..


Chú ý bài post sai nơi quy định


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]