hardreset FBT F20 mã gmail ok
phím nóng : volum - và nguồn lên hình tam giác và điện thoại thì bấm vulum + là vào recovery .tới đây anh em tự xử nha vài tấm hình cho sinh động
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]...

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]

[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]