E đang dính 1 con treo logo file trên mạng con này hiếm quá bác nào có cho em xin với ạ ! Tìm được file trên mạng thì nạp vào vẫn treo logo ạ !
E NÓ ĐÂY Ạ [Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]