Mình tải rất nhiều file về mà file nào cũng không có tiếng việt.
ACE nào có bản nào thì up cho em xin với nhé.

N73_4.0850.43.0.1 => bản này hoặc thấp hơn đều không có tiếng việt.

Em cảm ơn.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]