các bác cho em con iphone 4t tắt nguồn cắm sạc thì nó lên mà . lên nguồn cắm sạc không báo gì . a e ai làm qua giúp e với


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]