Như Tiêu đề. kẹp đồng hồ dòng bật nguồn treo 0.4mA, nóng Chip A5 màn hình không hiển thị gì lun mong các bác chỉ giúp


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]