em có cây iphone5 bât nguồn đuóc mot lat tu mat nguon em thay pin roi nhung khong duoc kiem tra ap chan pin du roi anh em nao gap qua giup em voi a
[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]