Như tiêu đề em nhận máy trong tình trạng rơi nước.đã sấy và kẹp dòng trắng màn kim treo 0.02A.hàn lại màn vẫn not Ok.lắc CPU vẫn vậy.nhấc CPU làm chân đóng lại vẫn trắng màn kim treo 0.02A.mong cao nhân vào giúp đỡ.


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]