ae ai có rom gốc gt s7500s cho em xin với ak


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]