nhận con asus zenphonẹ 5 không nhận sim tháo ra kiểm tra tiếp xúc và vệ sinh sạch sẽ vẫn không được ae nào đã làm qua xin chỉ giúp em hoặc có máy đang sửa đồ dùm e xin trân thành cảm ơn.

- - - Updated - - -

ae cho hướng giải quyết do cáp trên sim vẫn bình thường


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]