cần file của sky - A830L:( IM-A830L_S1232135.BINX)
ai có cho mình nhé đang cần
thanks anh em trước nhé[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]