e đã thay nhiều camera rôi nhưng không dc,cứ vao camera là nó văng ra,ae cho xin chúc kinh nghiệm,thank


[Chỉ đăng ký mới thấy Links. [Để xem được liên kết bạn phải trả lời chủ đề này.]]